ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ODS1H > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ODS1H

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Co to je středověk ?
Co to je. Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
No, střed věku. Já sám ... tedy ... nemám technologického vzdělání ... ještě oběť humanistické blbosti ... ale prostě i tak ... filozofickou cestou bych se mohl dopracovat k definici středu ... laicky ovšem ... a řekl bych, že střed je bod, který je od obou konců stejně vzdálen. .. Za předpokladu, že ty konce jsou kon-stant-ní neboli neměn-n-né. Ovšem u našeho věku se to nedá říct. Náš věk nemá oba konce konstantní. Jenom začátek. A to jenom proto, že nevíme, kdy to vlastně začalo. Kdežto ten novověk - tam ten konec se neustále mění. Na každou vteřinu navazuje nová vteřina, nová minuta, nová hodina, nový den, nový týden, nový měsíc, nový rok, (...) nové desetiletí, století, nové tisíciletí, stotisíciletí, to letí, to letí ! Takže ten středověk aby se udržoval pořád ve středu ten taky musí postupovat dopředu. Rozumíte. ... Středověk si vymysleli lidé žijící v novověku aby si odreagovali svůj minderwertigkeit komplex. Aby jaksi ... se jim dostalo ... poct a uznání, které třeba ... by se jim dostalo až po smrti a oni nechtěj čekat, nuže teda zesměšňují způsob myšlení a práce svých prapraotců a pradědů a nazývají to středověkem. A zapomínají, že touto metodou konce jejich prapraděti a pravnuci se jednou budou dívat zpátky v jejich novověku na jejich středověk a budou říkat: no no no no. ... Všimněte si, jak jsem tolerantní ...

Pánové Werich a Horníček na forbíně Balady z hadrů

Poslední změna: 13.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/ODS1H, Obecné dějiny středověku 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/ODS1H - IS/STAG

Kurz představí základní vývojové tendence a epochy raného a vrcholného středověku v Evropě s přihlédnutím k vývoji mimoevropských oblastí a civilizací (arabská říše a islám, Indie, Čína ad.). Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Prof. PhDr.
Jan Kumpera
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6604

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda