ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > RMVD > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/RMVD

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

    Povinná literatura

    ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995
     
      
    Doporučená literatura:
    ABRAHAM, P.:Průvodce duchovními a politickými dějinami Ruska 20. století.Praha 1993.
    Applebaum, A.: Gulag. Praha - Plzeň 2004.
    Baberowski, J.: Rudý teror. Dějiny stalinismu. Praha 2004.
    Beneš, J.: Čas voněl snem. Stručný přehled dějin VKS(b). Praha 2004.
    BOČEK, Pavel: Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, Brno 1995.
    BOČEK, Pavel: Stát a církev v Rusku v polovině XIV. století, in: Sborník prací FF BU, 39, 1992, s. 31-42.
    ČÍTANKA k dějinám dějepisectví, IV., připr. Alena Závadová, Praha 1990.
    Dvorník, František: Zrod střední a východní Evropy, Mezi Byzancí a Římem. Praha 1999.
    EJDELMAN, Natan: Smrt tyrana, Praha 1986.
    ERICKSON, Carolly: Kateřina Veliká, Ostrava 1997.
    Figes, O.: Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924. Praha-Plzeň 2000.
    FUSSENEGGEROVÁ, Gertrud: Vladařky. Ženy, které tvořily dějiny, Praha 1999.
    HORČIČKA, Václav: Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153.
    JEŘÁBKOVÁ, P., ŠVANKMAJER, M.: Kníže Potěmkin, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 6, s. 30-33.
    KATEŘINA II.: Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993.
    KAUSOVÁ, Gina: Kateřina Veliká, Praha 1998.
    KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.
    KLJUČEVSKIJ, Vasilij O.: Obvyklé názory na reformu Petra Velikého, in: Čítanka k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha       1990, s. 46-58.
    KLJUČEVSKIJ, Vasilij O.: Ruské dějiny, Praha 1927–1929.
    LUŇÁK, P., PEČENKA, M.: Středověké kořeny ruské expanze, in: Dějiny a současnost 1996, č. 1, s. 2-6.
    MADARIAGA, Isabela de: Kateřina Veliká, Olomouc 1997.
    Marek, Luboš: Dějiny křesťanství na Rusi, I. Kyjevská Rus. Hostinné 1996.
    Moulis, V.: Běsové ruské revoluce. Praha. Praha 2002.
Moynahan, B.: Rusko 20. století. Praha 1995.
PICKOVÁ, Dana: Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.
PIPES, Richard: Rusko za starého režimu, Praha 2004.
Pipes, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.
POSPÍŠIL, Ivo a kol.: Panoráma ruské literatury, Boskovice 1995.
PŘÍHODA, M., ŠVANKMAJER, M.: Lžidimitrij, in: Dějiny a současnost 1996, č. 1, s. 7-10.
ROHAN, Jan: Vztahy Petra Velikého k Habsburkům, in: Slovanský přehled 66, 1980, č. 3, s. 261-265.
ŘEZNÍČEK, Ladislav: Cesta velkého mořského hada. Počátky expanze ruského impéria, Praha 1992.
SOLOVJOV, Sergej M.: Istorija Rossii s drevnějšich vremen v pjatnadcati knigach, Moskva 1960-1966.
SOLOVJOV, Sergej M.: Veřejné přednášky o Petru Velikém. Přednáška první, in: ČÍTANKA k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha 1990, s. 24-33.
STELLNER, František: „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL, 1998, s. 51-56.
STELLNER, František: První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: Historický obzor 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106.
STELLNER, František: Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000.
STELLNER, František: Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 92-103.
STELLNER, František: Založení Petrohradu. „Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8.
ŠVANKMAJER, Milan: Bezejmenný vězeň, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2, s. 21-24.
ŠVANKMAJER, Milan: Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001.
ŠVANKMAJER, Milan: Petr I. Zrození impéria, Praha 1999.
ŠVANKMAJER, Milan: Rusko a Evropa, Evropa a Rusko, in: Slovanský přehled 82, 1996, č. 3-4, s. 349-356.
ŠVEC, Luboš: Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996.
Taubman, W.: Chruščov. Člověk a jeho doba. Praha 2005.
TROYAT, Henri: Hrozné carevny, Praha 2000.
VAIGENDOVÁ, Dana: Kulikovská bitva, in: Společenské vědy ve škole 36, 1979-80, č. 7, s. 198-202.
VAIGENDOVÁ, Dana: Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č. 5, s. 143-148.
Veber, V.: Leninova vláda (Rusko 1917-1924). Praha 2003..
Veber, V.: Stalinovo impérium (Rusko 1924-1953). Praha 2003.
Veber, V.: Spor o jednu závěť. Studie z dějin sovětského Ruska. Praha 1992.
Veber, V.: J. V. Stalin-stručný životopis. Praha 1996.
Veber, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917-1991 aneb Malé dějiny SSSR. Praha 2001.
Volkogonov, D.: Lenin. Počátek teroru. Liberec 1996.
Vykoukal, J. a kol.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

 

Poslední změna: 23.04.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.