ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > ZO > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/ZO

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Ceram, C., W.:  První Američan, Praha 1977 Praha                   
Hemming, J.: Dobytí říše Inků, Praha 1977
Prescott, W., H.: Dějiny dobytí MexikaPraha 1964
Prescott, William H.: Dějiny dobytí Peru, Praha 1980
Katz, Friedrich: Staré americké civilizace, Praha, Odeon 1989
Brown, Dee: Mé srdce pohřběte u Wounded Knee, Praha 1998
Stingl Miloslav: Indiáni bez tomahavků, Praha, Svoboda 1966
Šolc, Václav - Hořejš, Petr: Nejstarší Američané, Praha 1967
Hrbek, J.: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů, Praha, Panorama 1979 
Skřivan, Aleš: Moře, objevy, staletí, Praha, Mladá fronta 1980 
Atlas objevů,  Praha, Knižní klub 1998 
 
Bernal, Díaz: Pravdivá historie dobývání Mexika, Praha, Odeon 1980
Bittar, T.: Dobývání nových světů. Praha, Gemini 1994
Burland, C., A: Amerika před Kolumbem,  Praha, Mladá fronta, 1975
Burtonová, R.: Cesty velkých objevitelů. Prah, Knižní klub 1994
Bushnell, G. H. S.: Umění staré Ameriky, Praha, Odeon 1970
Campistol J.R., Zamora J.M.J., Serrano C.S.: Dějiny Španělska, Nakl. Artera Lidové Noviny, Praha 1995.
Delumbeau Jean: Dějiny ráje - zahrada rozkoše, Praha, Argo 2003
Fuentes, C.: Pohřbené zrcadlo, Praha, Mladá fronta 2003
Geografické rozhledy, roč. 96/97, č. 4., Janský Bohumír: Setkání dvou světů.
Grant, N., Obrazový atlas objevů , Bratislava 1994 
Chalupa, J.: Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha, NLN 1999
Imbert, E.: Dějiny literatur Latinské Ameriky, Praha, Odeon 1966
Janáček, J.: Století zámořských objevů (1415-1522), Praha, Orbis 1959
Janáček, J.: Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha, Panorama 1992
Jürgens, H, P.: Všechny lodě plují k břehům, Praha, Olympia 1989
Kašpar, O. - Mánková, E.: Dějiny Mexika, Praha, NLN 1999
Kašpar, O.: Zámořské objevy. Praha, Kora 1992
Katz, F.: Staré americké civilizace, Praha, Odeon 1989
Klápšťová, K., Krátký, Č.: Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky, Praha, Libri 2001
Klíma, J.: Dějiny Brazílie, Praha, NLN 1998
Klíma, Jan: Zámořské objevy, Vasco da Gama a jeho svět, Praha, Libri 2001
Leithäuser, J., G.: Země na obzoru, Slavní objevitelé naší Země od Kolumba po dobytí Antarktidy, Praha, Orbis 1972
León-Portilla, M.: Aztécká  filozofie, Praha, Argo 2002
Morley Sylvanus G.: Mayové, Orbis, Praha 1977
Nougier, L. R.: V dobách Mayů, Aztéků a Inků. Čas objevů. Bratislava, Fortuna, 1992
Novareso, P.: Cesty do neznáma. Dějiny velkých zeměpisných objevů, Praha 1996 
Reid, S.: Cesty hedvábí a koření. Cesty po moři. Praha, MM Design, a.s., 1993
Schreiber, Hermann: Mořeplavci, cestovatelé, objevitelé, Praha, Olympia 1974
Soustelle, J.: Čtvero sluncí, Praha, Argo 2000
Stingl Miloslav: Uctívači hvězd, Práce, Praha 1980.
Stingl Miloslav: Indiáni bez tomahavků, Práce, Praha 1966.
Stingl Miloslav: Války rudého muže, Naše vojsko, Praha 1986.
Šolc Václav: Indiánské historie, Československý spisovatel, Praha 1977.
Šolc Václav: Sága jihu, Československý spisovatel, Praha 1980.
Strathern, P.: Cesty hedvábí a koření. Cesty po souši. Praha, MM Design, a. s. 1993  
Thompson, J. E. S.: Sláva a pád starách Mayů, Praha, Mladá fronta 1971
Todorov, T.: Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha, Mladá fronta 1996
Vaillant, G.: Aztékové, Praha 1974
Hubinger Václav, Honzák František, Polišeský Jiří: Národy celého světa, Mladá fronta,
Praha 1985.
Vaillant George C.: Aztékové, Orbis, Praha 1974
 
Poslední změna: 21.09.2015