ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > 9HD1R > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/9HD1R

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Ha na klavír je nezbytnou součástí dovednostní výbavy každého učitele MŠ. Zkušenosti ze hry na klavír jsou přenosné i na melodické nástroje Orffova instrumentáře. Hra na klavír konkretizuje poznatky z hudební teorie. Jedná se o nejcennější pomůcku v rozvoji hudebnosti dítěte (i vaší). Klavír se uplatňuje v rámci činností pěveckých, pohybových, poslechových i instrumentálních. Společný zpěv dětí s vaším nástrojovým doprovodem vám přinese radost z kolektivního sdílení hudby (významný prvek socializace). V průběhu dvou let se i úplný začátečník při poctivém cvičení naučí hrát doprovody písní!

Poslední změna: 22.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/9HD1R, Hudební dovednosti 1
Výuka Zimní semestr , Cvičení 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/9HD1R - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Mgr. et Mgr.
Romana Feiferlíková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6202

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]