ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > 9HD2R > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/9HD2R

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Děti jsou jarem života. Co dobra, krásna a etična vložíme do jejich srdcí, to se trvale projeví v lidské kvalitě jejich osobnosti. Hudba je toho nevyčerpatelným zdrojem – zdravou mízou tvořivého života.

Hudba je organickou součástí života každého člověka, a to mnohotvárností svých projevů, rozmanitostí uměleckých, estetických a kulturně společenských funkcí i rozsáhlými komunikativními možnostmi. Hudba vzrušuje nejen rytmem, přitažlivou melodií a svou zvukovostí, ale i mnohými příležitostmi k uplatnění vlastní iniciativy, hudební aktivity, fantazie a tvořivosti. Usilujeme o komplexní múzickou výchovu, chceme, aby děti se zájmem a s radostí zpívaly, aby prožitek z hudby obohacoval krásu jejich života. Cesta k těmto cílům však vede jen přes kvalitní připravenost absolventů studia učitelství 1. stupně základní školy. Osobnost učitele hudební výchovy bude probouzet a mnohotvárně rozvíjet schopnosti a hudební zájmy dětí především podnětnou a přitažlivou prací. Jen po všech stránkách hudebně vybavený učitel pomůže dětem objevovat nové krásy umění a formovat jejich osobnost prostřednictvím tvořivě cílevědomé, zajímavé a podnětné spolupráce při respektování specifičnosti dětského prožívání skutečnosti.

Poslední změna: 17.03.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/9HD2R, Hudební dovednosti 2
Výuka Letní semestr , Cvičení 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/9HD2R - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Mgr. et Mgr.
Romana Feiferlíková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6202

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]