ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > 9HUVR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/9HUVR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milý studente, budoucí kolego- pedagogu. 

Je všeobecně známo, že hudba provází člověka odedávna. Působí na naše city, emoce, dokáže náš život prosvítit, potěšit ve smutku, přispět k radostné náladě. Promlouvá k nám jinými prostředky než lidskou řečí, přesto je schopna na nás působit a přinášet hudební i "mimohudební" sdělení. Předmět Hudební výchova se  pokusí Ti  pomoci udělat první krůčky k tomu, abys byl schopen hudbě rozumět i po "technické stránce", tzn. pochopit, kterými znaky či symboly je zapsána a jak lze tento  zápis zvukově realizovat. Jinými slovy - pomůže Ti naučit  se "číst, psát a orientovat se" v hudebním jazyce. To je však možné pouze ve spojení se znějící hudbou, proto bude nutné spojovat poznatky získané v tomto předmětu s dovednostmi, které získáš v předmětu HRMŠ. Oba spolu souvisejí, jeden vychází z druhého, proto některé odkazy odtud směřují směrem  k němu, a naopak, předmět HRMŠ odkazuje na poznatky získané zde. Možná přicházíš do této školy vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsi načerpal studiem na základní umělecké škole či jinde. V tom případě je to skvělé, gratuluji, a tento předmět bude pro Tebe jen jakýmsi opakováním. Naše zkušenosti však jsou jiné. Většina studujících přichází na fakultu s minimálními znalostmi hudební teorie i praxe. Pro ně bude tento předmět nový a zdánlivě možná i těžký.  Je však naprosto nezbytné, aby požadavky v něm stanovené zvládli všichni studenti úspěšně. Co Tě může potěšit? Na rozdíl od mnoha jiných předmětů vyžaduji jen jednu studijní knihu, a sice publikaci Luďka Zenkla: ABC hudební nauky (ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8.vyd. Praha : Editio Barenreiter Praha, 2010. 199 s. ISBN 978-80-86385-21-1).Tato kniha je určená širokému okruhu zájemců, je psána srozumitelným jazykem a její nespornou výhodou je i to, že na konci každé kapitoly najde čtenář soubor cvičení a příkladů, jejichž řešení je uvedeno v konci knihy, tudíž poskytuje možnost sebekontroly). Některé kapitoly budu probírat podrobněji zde v coursewaru,  u jiných spíše jen upozorním či odkáži na to, co máš prostudovat v učebnici.Každopádně přijmi jednu dobře míněnou radu: nepouštěj se do studia nové látky dříve, než zvládneš látku předchozí. Jestliže stavíš dům, potřebuješ pevné základy. Totéž platí i v případě našeho předmětu. Tak tedy: s chutí do toho. Přeji hodně zdaru a radosti z práce.

 

 

 

Poslední změna: 22.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/9HUVR, Hudební výchova
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/9HUVR - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební kultury
Mgr. et Mgr.
Romana Feiferlíková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6202

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]