ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > 9HUVR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/9HUVR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milý studente, budoucí kolego- pedagogu. 

Je všeobecně známo, že hudba provází člověka odedávna. Působí na naše city, emoce, dokáže náš život prosvítit, potěšit ve smutku, přispět k radostné náladě. Promlouvá k nám jinými prostředky než lidskou řečí, přesto je schopna na nás působit a přinášet hudební i "mimohudební" sdělení. Předmět Hudební výchova se  pokusí Ti  pomoci udělat první krůčky k tomu, abys byl schopen hudbě rozumět i po "technické stránce", tzn. pochopit, kterými znaky či symboly je zapsána a jak lze tento  zápis zvukově realizovat. Jinými slovy - pomůže Ti naučit  se "číst, psát a orientovat se" v hudebním jazyce. To je však možné pouze ve spojení se znějící hudbou, proto bude nutné spojovat poznatky získané v tomto předmětu s dovednostmi, které získáš v předmětu HRMŠ. Oba spolu souvisejí, jeden vychází z druhého, proto některé odkazy odtud směřují směrem  k němu, a naopak, předmět HRMŠ odkazuje na poznatky získané zde. Možná přicházíš do této školy vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsi načerpal studiem na základní umělecké škole či jinde. V tom případě je to skvělé, gratuluji, a tento předmět bude pro Tebe jen jakýmsi opakováním. Naše zkušenosti však jsou jiné. Většina studujících přichází na fakultu s minimálními znalostmi hudební teorie i praxe. Pro ně bude tento předmět nový a zdánlivě možná i těžký.  Je však naprosto nezbytné, aby požadavky v něm stanovené zvládli všichni studenti úspěšně. Co Tě může potěšit? Na rozdíl od mnoha jiných předmětů vyžaduji jen jednu studijní knihu, a sice publikaci Luďka Zenkla: ABC hudební nauky (ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8.vyd. Praha : Editio Barenreiter Praha, 2010. 199 s. ISBN 978-80-86385-21-1).Tato kniha je určená širokému okruhu zájemců, je psána srozumitelným jazykem a její nespornou výhodou je i to, že na konci každé kapitoly najde čtenář soubor cvičení a příkladů, jejichž řešení je uvedeno v konci knihy, tudíž poskytuje možnost sebekontroly). Některé kapitoly budu probírat podrobněji zde v coursewaru,  u jiných spíše jen upozorním či odkáži na to, co máš prostudovat v učebnici.Každopádně přijmi jednu dobře míněnou radu: nepouštěj se do studia nové látky dříve, než zvládneš látku předchozí. Jestliže stavíš dům, potřebuješ pevné základy. Totéž platí i v případě našeho předmětu. Tak tedy: s chutí do toho. Přeji hodně zdaru a radosti z práce.

 

 

 

Poslední změna: 22.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/9HUVR, Hudební výchova
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/9HUVR - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Mgr. et Mgr.
Romana Feiferlíková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6202

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]