ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHK > HVYM1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHK/HVYM1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milý studente, budoucí kolego- pedagogu. 

Je všeobecně známo, že hudba provází člověka odedávna. Působí na naše city, emoce, dokáže náš život prosvítit, potěšit ve smutku, přispět k radostné náladě. Promlouvá k nám jinými prostředky než lidskou řečí, přesto je schopna na nás působit a přinášet hudební i "mimohudební" sdělení. Předmět Hudební výchova se  pokusí Ti  pomoci udělat první krůčky k tomu, abys byl schopen hudbě rozumět i po "technické stránce", tzn. pochopit, kterými znaky či symboly je zapsána a jak lze tento  zápis zvukově realizovat. Jinými slovy - pomůže Ti naučit  se "číst, psát a orientovat se" v hudebním jazyce. To je však možné pouze ve spojení se znějící hudbou, proto bude nutné spojovat poznatky získané v tomto předmětu s dovednostmi, které získáš v předmětu HRMŠ. Oba spolu souvisejí, jeden vychází z druhého, proto některé odkazy odtud směřují směrem  k němu, a naopak, předmět HRMŠ odkazuje na poznatky získané zde. Možná přicházíš do této školy vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsi načerpal studiem na základní umělecké škole či jinde. V tom případě je to skvělé, gratuluji, a tento předmět bude pro Tebe jen jakýmsi opakováním. Naše zkušenosti však jsou jiné. Většina studujících přichází na fakultu s minimálními znalostmi hudební teorie i praxe. Pro ně bude tento předmět nový a zdánlivě možná i těžký.  Je však naprosto nezbytné, aby požadavky v něm stanovené zvládli všichni studenti úspěšně. Co Tě může potěšit? Na rozdíl od mnoha jiných předmětů vyžaduji jen jednu studijní knihu, a sice publikaci Luďka Zenkla: ABC hudební nauky (ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8.vyd. Praha : Editio Barenreiter Praha, 2010. 199 s. ISBN 978-80-86385-21-1).Tato kniha je určená širokému okruhu zájemců, je psána srozumitelným jazykem a její nespornou výhodou je i to, že na konci každé kapitoly najde čtenář soubor cvičení a příkladů, jejichž řešení je uvedeno v konci knihy, tudíž poskytuje možnost sebekontroly). Některé kapitoly budu probírat podrobněji zde v coursewaru,  u jiných spíše jen upozorním či odkáži na to, co máš prostudovat v učebnici.Každopádně přijmi jednu dobře míněnou radu: nepouštěj se do studia nové látky dříve, než zvládneš látku předchozí. Jestliže stavíš dům, potřebuješ pevné základy. Totéž platí i v případě našeho předmětu. Tak tedy: s chutí do toho. Přeji hodně zdaru a radosti z práce.

 

 

 

Poslední změna: 11.07.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHK/HVYM1, Hudební výchova pro pedagogy MŠ 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHK/HVYM1 - IS/STAG

Seznámení studentů oboru MŠ se základy hudební teorie, rozvíjení jejich pěveckých, rytmických a intonačních dovedností, seznámení se základy taktovací techniky.
Výuka vede prostřednictvím činností k aktivnímu vnímání hudby a k jejímu využití jako svébytného prostředku komunikace.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Doc. PaedDr.
Daniela Mandysová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6221

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 17:35 19:15 KHK/HVYM1 KL-317
Pondělí 15:45 16:30 KHK/PEV1 KL-317
Pondělí 10:15 11:00 KHK/PEV3 KL-204e
Pondělí 16:40 17:25 KHK/VDO3 KL-203
Úterý 8:25 10:05 KHK/HVYM1 KL-317
Úterý 13:00 13:45 KHK/PEV1 KL-310
Úterý 11:10 12:50 KHK/SBZ1 KL-317
Úterý 11:10 12:50 KHK/SBZ3 -
Úterý 11:10 12:50 KHK/SBZ5 KL-317
Úterý 16:40 19:15 KHK/SKDR5 KL-203
Úterý 11:10 12:50 KHK/SZP1 KL-317
Úterý 10:15 11:00 KHK/VOD1 KL-203
Úterý 15:45 16:30 KHK/VOD3 KL-203
Středa 11:10 12:50 KHK/HUDO4 KL-315
Čtvrtek 13:00 14:40 KHK/HUDO4 KL-315
Čtvrtek 15:45 17:25 KHK/HUDO2 KL-315
Čtvrtek 17:35 19:15 KHK/HUDO2 KL-315
Pátek 8:25 11:00 KHK/HUDO2 KL-310
Pátek 12:05 15:35 KHK/HUDO4 KL-317
Pátek 13:55 17:25 KHK/HUDO4 KL-317

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:00 KL 203
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]