ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > AVD > O předmětu
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Doc. Ing.
Josef Kohout
Ph.D.
<<< Zpět
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN338
Telefon: 2495

<<< Zpět Editační režim portletu...