ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > EPMM > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/EPMM

Economics, Law, Mathematical Models

Guarantors: Gangur Mikuláš

6
Text (C021) Help

Toto je předmět státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního oboru Informační systémy.

Všechny podrobnosti o termínech, tématických okruzích otázek apod. naleznete na stránkách předmětu Obhajoba diplomové práce INI (KIV/OINI).

 

Last updated: 22.03.2018
 
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Economics
Department of Economics and Quantitative Methods
Doc. RNDr.
Mikuláš Gangur
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 3167, 3117

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý null 0 0 CD208 dle domluvy
Každý null 0 0 UK425 dle domluvy
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/EPMM, Economics, Law, Mathematical Models
Teaching Summer semester ,
Completion State Final Exam, 0 credits,
Prerequisite courses KPM/APP  (Business Process Analysis)
a
KPP/IPP  (Internet and Computer Law)
a
KMA/MME  (Mathematical Models in Econometrics)
Course has neither preclusive nor recommended (for your information) courses...