ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > FIN > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/FIN

Text (C021) Help

Toto je předmět státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního oboru Informační systémy specializace Zpracování a analýza finančních dat.

Všechny podrobnosti o termínech, tématických okruzích otázek apod. naleznete na stránkách předmětu Obhajoba diplomové práce INI (KIV/OINI).

 

Last updated: 22.03.2018
 
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Applied Sciences
Department of Mathematics
Doc. Ing.
František Vávra
CSc.
Email only for registered users!
Phone: 2615

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 1:55 PM 2:40 PM KMA/VSM UC-234
Tuesday 8:25 AM 11:00 AM KMA/VSM UC-236

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Středa 13:00 14:00 UC208, po elektronickém avizu
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/FIN, Financial Informatics
Teaching Summer semester ,
Completion State Final Exam, 0 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...