ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > OPPG > O předmětu