ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > POKR > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/POKR

Computer-Aided Creativity

Guarantors: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

11
Text (C021) Help

Aktuální stánky věnované výuce tohoto předmětu naleznete na:
http://iason.zcu.cz/~kolinger/vyukaZCU.html -- NEFUNKČNÍ !

Last updated: 15.06.2017
 
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Applied Sciences
Department of Computer Science and Engineering
Prof. Dr. Ing.
Ivana Kolingerová
Email only for registered users!
Phone: 2433

Portlet edit mode... <<< Back
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/POKR, Computer-Aided Creativity
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Tutorial 3 [Hours/Week]
Completion Exam, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...