ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PRJ3 > O předmětu