ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PRJ4 > O předmětu