ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PRJ5 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PRJ5

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

PRJ5 je studijní akce hodnocená 5 kredity, která představuje teoretickou (poznávací, analytickou) část bakalářské práce (KIV/BPINI). Probíhá paralelně s přípravou bakalářské práce.

Každý bakalář musí PRJ5 v zimním semestru absolvovat. Při tom je řízen a též kontrolován svým vedoucím bakalářské práce, který mu též udílí zápočet.

Prakticky tedy PRJ5 dává studentovi dostatečný čas a prostor, aby se ve "větší míře než je nezbytně nutné" seznámil a probádal teoretické zázemí pro řešení bakalářské práce a na tomto základě připravil kvalitnější analýzu a návrh řešení. Student má též čas své návrhy prokonzultovat se svým vedoucím, případně vyzkoušet různá prototypová řešení.

Dále si student vyzkouší, jak snadné či obtížné je pro něj psaní odborného textu, a vedoucí práce bude moci text s dostatečným předstihem zkontrolovat.

Cílem je, aby student mohl začít v lednu pracovat na realizaci již zcela konkretizovaného návrhu aplikace bakalářské práce a jejího následného ověřování.

Výsledkem by měla být podstatně kvalitnější bakalářská práce, jak ve své teoretické, tak i praktické části.

Poslední změna: 19.01.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/PRJ5, Projekt 5
Výuka Zimní semestr ,
Zakončení Zápočet, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Doc. Ing.
Pavel Herout
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2427

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11:00 12:00 UC.304
Každý Čtvrtek 11:00 12:00 UC.304
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/PRJ5 - IS/STAG

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického inženýrského díla (na úrovni znalostí a schopností bakaláře).
Text (C021) Nápověda

Aktuality

 
Poslední změna: 24.09.2008