ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PRJ5 > O předmětu