ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZEP-E > O předmětu