ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KKE > TM > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKE/TM

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KKE/TM - IS/STAG

Základní
Mareš, Radim, Kapitoly z termomechaniky , Plzeň : Západočeská univerzita 2008
Doporučená
Sazima, Miroslav, Sbírka příkladů z termomechaniky , Praha : ČVUT 1969
Kalčík, Josef; Sýkora, Karel, Technická termomechanika , Praha : Academia 1973
Sazima, Miroslav, Teplo , Praha : SNTL 1989
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

 

 

 1. Mareš, R.: Kapitoly z termomechaniky. ISBN 978-80-7043-706-3, ZČU v Plzni 2008
 2. Mareš, R,: Tabulky termofyzikálních vlastností vody a vodní páry podle mezinárodní formuace pro průmyslové výpočty IAPWS_IF97,  ISBN 978-80-7043-680-6, ZČU v Plzni 2008
 3. Kalčík J., Sýkora K.: Technická termomechanika. Academia Praha, 1973
 4. Sazima M., Kmoníček V., Schneller J.: Teplo, SNTL Praha, 1989
 5. Sazima M.: Sbírka příkladů z termomechaniky, ČVUT Praha, 1969
 6. Nožička, J., Adamec, J., Várádiová, B.: Termomechanika. Sbírka příkladů. ČVUT, Praha 1999
 7. Antal, Š., Horák, M.: Termomechanika. Ediční středisko SVŠT, Bratislava 1981
 8. Antal, Š., Horák, M.: Termomechanika. Zbierka príkladov. ALFA, Bratislava 1983
 9. Michejev, M. A.: Základy sdílení tepla. SNTL, Praha 1953
 10. Wittlinger, V.: Minilexikón tepla. ALFA, Bratislava 1992
 11. Mareš, R., Kokeisl, M., Kocourek, K.: Tabulky termofyzikálních vlastností vody a vodní páry, 2.díl, Transportní vlastnosti vody a vodní páry. Ediční středisko ZČU, Plzeň 1994
Poslední změna: 30.10.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.