ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KKS > ICB > O předmětu