ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KKS > ICB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKS/ICB

Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách předmětu KKS/ICB !

Cílem předmětu je naučit se formulovat  úlohy lineární statiky s použitím některých výpočtových systémů založených na  metodě konečných prvků (MKP). Jsou probírány obecné zásady výpočtového modelování, správné postupy při tvorbě fyzikálních modelů a vyhodnocování získaných výsledků. Při cvičení jsou aplikovány MKP moduly systémů NX  a  Creo - Pro/Engineer.

Poslední změna: 30.08.2018
 
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKS/ICB - IS/STAG

Cílem je osvojit si základní pojmy MKP, seznámit se s možnostmi MKP modulů CAD systémů NX nebo Pro/Engineer. Řeší se úlohy lineární statiky, problematika postavení fyzikálního a konečnoprvkového modelu úlohy. Studenti se naučí volit vhodné typů prvků pro konkrétní příklady, správnou hustotu sítě , kvalitu sítě a formulování okrajových podmínek.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKS/ICB, Inženýrské výpočty v CAD pro bakaláře
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předměty informativně doporučené KKS/CAE  (Počítačová podpora konstruování pro Bc.) , KKS/CAED  (Počítač. podpora konstruování pro design)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta strojní
Katedra konstruování strojů
Prof. Ing.
Václava Lašová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UK121
Telefon: 8740, 8264

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9.20 11.20 [UK117]
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]