ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ALG > O předmětu