ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ZME2 > O předmětu