ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > CRM > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMO/CRM

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMO/CRM - IS/STAG

Základní
Chlebovský, Vít, CRM : řízení vztahů se zákazníky , Brno : Computer Press 2005
Rozšiřující
Peelen, Ed, Customer relationship management , Harlow : Financial Times Prentice Hall 2005
Rud, Olivia Parr, Data mining : praktický průvodce dolováním dat pro efektivní prodej, cílený marketing a podporu zákazníků (CRM) , Praha : Computer Press 2001
Vlček, Radim, Hodnota pro zákazníka , Praha : Management Press 2002
Doporučená
Wessling, Harry, Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM : strategie, praktické příklady a scénáře , Praha : Grada Publishing 2003
Hommerová, Dita, CRM v podnikových procesech , Praha : Grada 2012
Chlebovský, Vít, Marketing pro B-2-B trhy , Brno 2010
Storbacka, Kaj; Lehtinen, Jarmo R., Řízení vztahů se zákazníky : customer relationship management , Praha : Grada 2002
Dohnal, Jan, Řízení vztahů se zákazníky : procesy, pracovníci, technologie , Praha : Grada 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Seznam souvisejících www odkazů.
Poslední změna: 24.09.2008