ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > CRM2 > O předmětu