ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > GCM > O předmětu