ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > MNM > O předmětu