ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > MTGA > O předmětu