ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > PROMO > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMO/PROMO

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMO/PROMO - IS/STAG

Základní
Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane,, Marketing management , Praha : Grada 2007
Rozšiřující
Pokorná, G., Modul Projekty, jejich tvorba a řízení , UP Olomouc
Doležal, Jan, Projektový management podle IPMA , Praha : Grada 2009
Doporučená
Blažková, Martina, Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy , Praha : Grada Publishing 2007
Kotler, Philip,, Moderní marketing , Praha : Grada 2007
Meredith, Jack R.; Mantel, Samuel J., Project management : a managerial approach , Hoboken : John Wiley & Sons 2009
Svozilová, Alena, Projektový management , Praha : Grada 2006
Rosenau, Milton D., Řízení projektů , Brno : Computer Press 2007
Viz literatura předmětů oboru
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

  • MILTON, D. R. Řízení projektů Brno: Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1
  • SKALICKÝ J. - VOSTRACKÝ Z. Projektový management. Plzeň: ZČU, 2000
  • COOPER, J. - LANE, P. Marketingové plánování. Praha: GRADA, 1999, ISBN 80-7169-641-2
  • BABKA, M. Kde a jak hledat informace o firmách. Praha: Management Press, 1995, ISBN 80-85-603-56-X
  • KOTLER, P. Marketing management. Praha: GRADA, Praha 2001, ISBN 80-247-0016-6
  • EGER, L. Příprava projektu školy, grantová přihláška Plzeň: ZČU v Plzni, 2001, ISBN 80-7082-802-1
  • HANNAGAN, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1994, ISBN 80-85943-07-7
  • CHEVALIER, J.C. Rizika podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994, ISBN 2-03-710215-1
  • GAMMON, J. Nákup a prodej. Praha: Readers International, 1994, ISBN 80-901454-3-4

A samozřejmě literatura týkající se přímo řešeného tématu.

Poslední změna: 15.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  Přihláška projektu MOS (27KB) Download
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Modul: Projekty, jejich tvorba a řízení (Pokorná, G.,  UP Olomouc): http://esfmoduly.upol.cz/elearning/projekty/index.html

Poslední změna: 15.09.2014