ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KMO > SBZOS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMO/SBZOS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Státní bakalářská zkouška představuje završení bakalářského studia. Její úspěšné složení předpokládá schopnost syntetizovat získané znalosti nejen z předmětů studijního zaměření Podnikání v obchodu a službách, ale ze všech předmětů bakalářského studijního programu Management obchodních činností. Prezentace znalostí u státní bakalářské zkoušky musí mít i určitou formu, počínaje oblečením, vystupováním a mluvou konče.  Hodnoceny nejsou pouze znalosti, ale také schopnost reagovat na otázky, vlastní úsudek, chápání souvislostí, formulace odpovědí.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Poslední změna: 22.11.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Okruhy ke zkoušce 29.02.2012, 16:59
Zvýrazněná informace...

Okruhy ke státní bakalářské zkoušce KMO/SBZOS jsou zveřejněné v záložce "Studijní materiály".

Upozornění 22.11.2010, 13:31
Zvýrazněná informace...

Termíny státních bakalářských zkoušek stanoví vedoucí katedry v souladu s harmonogramem akademického roku. Pokud by termín kolidoval s termínem příjímacího řízení studenta na magisterské studium na jiné škole, je nutné toto neprodleně konzultovat s tajemnicí KMO, aby mohla být včas provedena změna ve jmenovitém rozpisu.

[RSS]
Dokumenty (C013) Nápověda

Rozpis studentů pro SBZOS

Neobsahuje dokumenty.