ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > 9MD1R > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/9MD1R

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

Vážené studentky, vážení studenti!
 
      První část předmětu Matematika s didaktikou je věnována přirozeným číslům, tedy problematice, kterou se učitel 1. stupně zabývá v matematice nejvíce.
S přirozenými čísly jste se jistě seznámili ještě dříve, než jste začali chodit do školy. Jsou to čísla, se kterými se nejčastěji setkáváte v běžném životě. Zdálo by se tedy, že o nich také nejvíce víte. Položili jste si ale někdy otázku, co je to přirozené číslo? Odpovědět na ni není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát.
      V každodenní praxi se setkáváme s různým významem přirozeného čísla. Kupujete tři housky – zalovíte v bedýnce housek a libovolné tři z nich dáte do sáčku. Máte si prostudovat v knize další tři stránky – určitě nenastudujete libovolné tři stránky, ale tři strany po sobě jdoucí. Jedete tramvají číslo 3 – žádné tři tramvaje za sebou nejedou, ale ta Vaše má určité označení.
      Z uvedených příkladů je zřejmé, že odpovědět na otázku: „Co je to přirozené číslo?“ bude vyžadovat studium několika teoretických přístupů k dané problematice. Tento učební text Vám má pomoci seznámit se s přirozenými čísly tak, abyste se nedostávali do problémů při jejich zavádění na 1. stupni základní školy. Nebudeme se stavět do pozice, že o přirozených číslech nevíte vůbec nic, ale společně budeme Vaše dosavadní poznatky konfrontovat s novými.
 
      Na přednáškách se setkáte s několika matematickými větami i s jejich důkazy. Nepředpokládáme, že se budete učit reprodukovat všechny důkazy. Při studiu byste se měli především snažit o pochopení jednotlivých prováděných kroků. Některé věty jsou naopak uváděny bez příslušného matematického důkazu. V takových případech je třeba mít na paměti, že v matematické teorii nelze bez důkazu považovat taková tvrzení za pravdivá. Omezený časový rozsah přednášek a seminářů neumožňuje uvádět všechny důkazy a pro potřeby studia učitelství 1. stupně ZŠ by to ani nebylo účelné. Případné zájemce odkazuji na další odbornou literaturu.
 
      Problematika teorie přirozených čísel a metodiky jejich zavedení a používání je natolik rozsáhlá, že ji nelze vtěsnat do jednoho učebního textu. Předpokládá se, že budete ke studiu používat i další literaturu. Abyste dostatečně pochopili naznačené metodické postupy a především je uměli aplikovat, budeme v seminářích pracovat s učebnicemi, pracovními sešity a dalšími materiály pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Často uvidíte, že přechod od jazyka matematické teorie k jazyku dětí není snadný. Některé příklady uváděné na přednáškách a úkoly, které budeme řešit na seminářích, Vám k takovému přechodu budou dávat návod.
 
 
Poslední změna: 17.03.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/9MD1R, Matematika s didaktikou /aritmetika/
Výuka Letní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/9MD1R - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými modely množiny přirozených čísel a metodikou jejich zavedení v počátečním vyučování matematice. Důraz je kladen na didaktickou transformaci poznatků z matematické teorie. Student/ka se naučí porozumět vlastnostem binárních operací, pozná algebraické struktury s jednou operací a algebraické struktury se dvěma operacemi. Porozumí procesu vytváření pojmu přirozené číslo a různým modelům zavádění přirozených čísel a operací s nimi. Získá zkušenosti s aktivitami manipulativního charakteru používanými na 1. stupni při vytváření pojmu přirozené číslo. Zdokonalí své komunikativní kompetence.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
PhDr.
Šárka Pěchoučková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6274

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]