ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > 9MSD2 > O předmětu