ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > 9MSD3 > O předmětu