ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > 9USMR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/9USMR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

 

Vážení studenti,
 
začínáte studovat matematiku pro učitele 1. stupně. Postupně se budete zabývat číselnými obory, se kterými budete seznamovat žáky 1. stupně. Poznáte, jak se tyto obory budují v matematické teorii a jak se prvky teorie odrážejí v učivu 1. stupně. Osvojení základů matematické teorie vám umožní zaměřit se později na metodické otázky, usnadní vám hledání individuální cesty k pochopení číselných oborů u každého žáka.
Abyste ovládli základy aritmetiky a geometrie, naučíte se nejdříve matematický jazyk, který vám umožní vyjadřovat se stručně, jednoduše a přesně. Ocitáte se ve stejné situaci, jako když se právě začínáte učit cizí jazyk. První kroky budou možná nelehké. Budete si muset osvojit novou „abecedu“, nová „slovíčka“, správnou stavbu „vět“. Brzy však přijde okamžik, ve kterém pochopíte výhody nového jazyka a začnete ho přirozeně a samostatně používat.
Pro některé z vás možná matematika nepatřila na základní a střední škole mezi oblíbené předměty. Zvolili jste si však obor, po jehož absolvování byste měli probouzet kladný vztah k matematice u svých žáků, měli byste je učit se zájmem objevovat kvantitativní vztahy v okolním světě. Hlavním cílem předmětu, který právě začínáte studovat, je proto probudit zájem o studium matematiky, ukázat, že to není obor určený jenom úzkému okruhu vyvolených, ale obor, ve kterém může zažít pocit radosti a úspěšnosti každý z vás.
 
Poslední změna: 01.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/9USMR, Úvod do studia matematiky
Výuka Zimní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/9USMR - IS/STAG

Cílem předmětu je vytvořit základní matematický jazyk a naučit ho studenta aktivně používat na úrovni, která je nutná k teoretickému budování číselných oborů v dalších semestrech studia. Student/ka pozná výrok a výrokovou formu, získá zkušenosti s používáním logických spojek při vytváření složených výroků a složených výrokových forem a s vyhodnocováním výrokových formulí. Naučí se v textu slovní úlohy analyzovat jednotlivé vztahy a operace mezi množinami, rozpoznávat typy kvantifikovaných výroků a porozumět vlastnostem binárních relací.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
PhDr.
Šárka Pěchoučková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6274

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]