ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > 9USMR > O předmětu