ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > ASTR1 > O předmětu