ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > FPL > O předmětu