ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > HRA > O předmětu