ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MSD2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/MSD2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

Milí studenti!
 
Předmět MSD2 navazuje na učivo o přirozených číslech, které jste si osvojili v předmětu MSD1. Víte už, jak se dá množina přirozených čísel konstruovat, jak se různé přístupy v jejich zavedení promítají v učivu 1. stupně ZŠ, jak se na 1. stupni mohou zavádět jednotlivé početní operace.
Nyní se seznámíte se zápisem přirozených čísel v nedesítkových číselných soustavách a naučíte se provádět v těchto soustavách početní operace. Budete tak nuceni velmi podrobně promýšlet jednotlivé kroky, které máte při počítání v desítkové soustavě již zautomatizované. Zažijete zřejmě podobné obtíže, jaké prožívá žák 1. stupně, když se seznamuje s pamětným a písemným počítáním v desítkové soustavě. Cílem učiva o číselných soustavách se základem různým od deseti není, abyste v nich co nejrychleji prováděli výpočty, ale abyste byli schopni provést didaktickou analýzu algoritmů jednotlivých početních operací.
V průběhu semestru poznáte i další číselný obor – množinu celých čísel. Ukážeme si, jak lze zavést celá čísla prostřednictvím čísel přirozených, připomeneme si pravidla pro počítání s celými čísly a podrobněji se budeme zabývat dělitelností celých čísel. Utřídíte si tak poznatky o dalším číselném oboru, který poznávají žáci 1. stupně v matematice, přírodovědě, ale především v běžném životě.
Z uvedeného je zřejmé, že učivo tohoto semestru nebude tolik teoreticky zaměřené jako tomu bylo v předchozím semestru, ale budeme více počítat a řešit úlohy, se kterými se můžete setkat v každodenní praxi. Přeji vám proto, aby vás učivo zaujalo a aby se vám ve studiu dařilo.
Poslední změna: 29.10.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/MSD2, Matematika s didaktikou /aritmetika/
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/MSD2 - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty se strategiemi řešení rovnic a nerovnic na 1. stupni a naučit je efektivně jednotlivé strategie využívat, seznámit studenty s konstruktivistickými principy při zavádění celých čísel tak, aby pochopili jejich podstatu, dovést je k porozumění pravidlům počítání v různých číselných soustavách a jejich aktivnímu využití v početních operacích primární školy. Při práci v malých skupinách získají studenti zkušenosti s kooperativními formami výuky v matematice, se způsoby neformální výuky a zdokonalí své komunikativní schopnosti.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Doc. PaedDr.
Jana Coufalová
CSc.
Editační režim portletu...Detail >>>
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]