ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MSD4 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/MSD4

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

Vážené studentky, vážení studenti!
 
Podíváme-li se do historie počátečního vyučování matematiky, zjistíme, že po dlouhou dobu bylo cílem tzv. počtů seznámit žáky s čísly a naučit je provádět základní početní operace. S geometrií se děti ve škole setkávaly až na vyšším stupni, i když prvky geometrie často intuitivně používaly v běžném životě. I ve vyšších ročnících se zdůrazňoval početní aspekt geometrie. Většinu učiva tvořily výpočty obvodů, obsahů, objemů.
V současné době je geometrie součástí vyučování matematiky již od 1. ročníku základní školy. Jejím prostřednictvím poznávají žáci jiné kvalitativní a kvantitativní vztahy okolního světa, než jim umožňuje aritmetické učivo. Geometrie nabízí mnoho zajímavých činností, jako například vystřihování, vybarvování, kreslení, skládání papíru, práci s modelínou, se stavebnicemi apod. Je proto u žáků většinou oblíbená. Zároveň však geometrické učivo klade na učitele specifické nároky. Aby dokázal u žáků správně vytvářet nové pojmy, se kterými se v běžném jazyce nesetkáváme nebo se s nimi dokonce žák setkal ve zkreslené podobě, musí učitel sám těmto pojmům správně rozumět. Aby mohl vhodně didakticky transformovat učivo, musí pochopit systém jednotlivých pojmů, jejich hierarchii a návaznost. Šíře činností, které mohou při poznávání geometrického učiva žáci provádět, vyžaduje kreativního učitele, učitele, který si sám umí „hrát“.
Obsah předmětů MSD4 a MSD5 je zaměřen tak, abyste se tohle všechno jako budoucí učitelé 1. stupně naučili. Nebudete se tak často jako v předchozích matematických předmětech setkávat s novými pojmy, ale budeme společně precizovat ty, které už znáte. Ukážeme si, že geometrie není nudné rýsování, ale zajímavé objevování vlastností okolního světa, že si v geometrii a s geometrií lze hrát. Budete stejně jako žáci 1. stupně kreslit, vystřihovat, lepit, skládat, budete pracovat individuálně i ve skupinách, budete rozvíjet svoji fantazii a prostorovou představivost.
Přála bych si, ale především bych to přála Vám a Vašim budoucím žákům, abyste získali ke geometrii dobrý vztah a abyste ji rádi učili.
 
Jana Coufalová
Poslední změna: 03.11.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/MSD4, Matematika s didaktikou /geometrie/
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Doc. PaedDr.
Jana Coufalová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pátek 10.00 13.00 VC 313b
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Výsledky ZPP po 8.1.2016... 10.01.2016, 12:38

... jsou na kartě "kombinované studium".

[RSS]