ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MŠDI > O předmětu