ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MŠTD1 > O předmětu