ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MŠTD2 > O předmětu