ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > PŠPS2 > O předmětu