ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > PŠPZ1 > O předmětu