ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > PSTCM > O předmětu