ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > RMMŠ1 > O předmětu