ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > RMMŠ2 > O předmětu