ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > ŘU1 > O předmětu