ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > SFT > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/SFT

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMT/SFT - IS/STAG

Doporučená
Ferdinand, Jan; Šesták, Bedřich, Fyzika I : termodynamika a statistická fyzika , Plzeň : VŠSE 1987
Kracík, Jiří, Kvantová a statistická fyzika , Praha : ČVUT 1982
Kvasnica, Jozef, Statistická fyzika , Praha : Academia 1998
Levič, I. A., Úvod do statistické fyziky , SNTL Praha 1958
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Kvasnica J.: Statistická fyzika. Academia, Praha 1983 a 1998.
Lacina A.: Základy termodynamiky a statistické fyziky. SPN, Praha 1990.
Glazer M., Wark J., Statistical Mechanics, A Survival Guide. Oxford University Press 2001.
Litzman O.: Statistická fyzika pro posluchače učitelství F-Zt. UJEP, Brno 1987.
Janků V.: Řešené úlohy z kvantové a statistické fyziky. UP, Olomouc 1985.
Janků V.: Základy statistické fyziky. UP, Olomouc 1983.
Poslední změna: 24.09.2008