ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > SPRB > O předmětu