ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > TERM > O předmětu
Course header (C001) Help

KMT/TERM

Text (C021) Help

V předmětu TERMIKA poznáte základní principy rovnovážné i nerovnovážné termodynamiky. Dále se seznámíte s pojmy molekulové fyziky a kinetické teorie látek, naučíte se vypočítat změny fyzikálních veličin v ideálním a reálném plynu. Dozvíte se také co je entropie, jak rozdělujeme fázové přechody a jak získáváme a měříme soustavy s velmi nízkou teplotou. Závěr přednášky je věnován transportním dějům v plynech a kapalinách, termodynamice atmosféry a základům meteorologie.

Last updated: 24.09.2008
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KMT/TERM, Thermodynamics
Teaching Winter semester , Lecture 3 [Hours/Week] Tutorial 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Text (C021) Help

 

Last updated: 11.09.2009
 
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Kancelář rektora
Doc. Dr. RNDr.
Miroslav Holeček
Email only for registered users!
Room: UR305
Phone: 602108755, 1000

Portlet edit mode... <<< Back