ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > TERM > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/TERM

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KMT/TERM - IS/STAG

Doporučená
Hlavička, Alois, Fyzika pro pedagogické fakulty , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1971
Friš, S. E., Kurs fysiky , Praha : Nakladatelství Československé akademie věd 1953
Kondepudi, Dilip; Prigogine, Ilya, Modern thermodynamics : from heat engines to dissipative structures , Chichester : John Wiley & Sons 1998
Svoboda, Emanuel, Molekulová fyzika , Praha : Academia 1992
Kvasnica, Jozef, Termodynamika , Praha : SNTL 1965
Obdržálek, Jan; Vaněk, Alois, Termodynamika a molekulová fyzika , Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 2000
Brož, Bakule, Úvod do molekulové fyziky , SPN Praha 1972
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Adkins, C. J.: Equilibrium Thermodynamics, McGraw-Hill, London 1963

Feynman, Leighton, Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Academia, Praha 1998

Buchdahl H.A.: The Concepts of Classical Thermodynamics. Cambridge University Press 1966

Job G.: Neudarstellung der Warmelehre. Akademische Verlaggesellschaft, Frankfurt 1972

 

Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.